Apa yang Engkau Bawa Menghadap Allah – Ustadz Adi Hidayat

Posted on

Sungguh, Suatu Saat Engkau Akan Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala

Dan ditampakkan kepadamu segala hasil dari usahamu. Akan ada di hadapanmu neraka, akan ada di hadapanmu surga, akan ada di hadapanmu satu suasana ketika engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan segala kebesarannya.

Apa yang Kau Bawa di Hadapan Allah?

Apa yang kau persembahkan di hadapan Allah? Bagaimana engkau bersikap di hadapan Allah? Ketika engkau sedang bersama Allah, ketika engkau dihisab dan di depanmu terpampang neraka dipangku terpampang pilihan surga.

Apakah Engkau Bisa Memastikan ke Mana Engkau Masuk?

Apakah engkau bisa memastikan ke mana engkau masuk? Apakah ke surga atau ke neraka? Allah sudah turunkan Alquran kepadamu untuk menjadi hujjah bagi dirimu. Itulah pedoman yang kau ikuti di dalam Alquran dapat petunjuk untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi dalam Alquran pun berperingatan supaya tidak masuk neraka. Maka Alquran hujjatul neraka.

Ketika Engkau Ikuti Pedomannya

Allah akan masukkan ke dalam jinannya surganya Allah Subhanahu wa Taala, tapi hujjatul Alaika ketika semua peringatannya dilanggar Qur’an yang seyogyanya harus memasukkan Anda ke surga, maka isinya boleh jadi yang anda langgar itu akan menjadikan Anda masuk ke dalam neraka.